POLGÁRMESTERI TÁJÉKOZTATÓK, HÍREK Pogány község polgármestereként Pogány Község Önkormányzata nevében - a Képviselő-testülettel egyetértésben - az alábbi döntéseket hoztam a kialakult járvány veszéllyel kapcsolatban. Juhász Zoltán polgármester 2020.05.03. Felhívom Pogány Tisztelt Lakóinak figyelmét a Kormány 168/2020. (IV. 30.) Korm. rendelete (a védelmi intézkedésekről) és a Kormány 170/2020. (IV. 30.) Korm. rendelete (a sportrendezvényekkel és sportedzésekkel kapcsolatos intézkedésről) előírásaira. Ezek közül talán a legfontosabbak: 168/2020. (IV. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) E rendelet hatálya Budapest főváros és Pest megye kivételével – Magyarország területére terjed ki. (2) Az e rendelet hatálya alá tartozó területen a kijárási korlátozásról szóló 71/2020. (III. 27.) Korm. rendeletben meghatározott kijárási korlátozás megszűnik. 2. § (1) Mindenki köteles más emberekkel a szociális érintkezést a közös háztartásban élők kivételével a lehető legkisebb mértékűre korlátozni, és a másik embertől lehetőség szerint legalább 1,5 méter távolságot (a továbbiakban: védőtávolság) tartani. (2) Mindenki köteles üzletben történő vásárlás és tömegközlekedési eszközökön való tartózkodás során a szájat és az orrot eltakaró eszközt (például orvosi maszk, sál, kendő) viselni. (3) A védőtávolság megtartása mellett a közterületek, parkok is látogathatóak. 3. § (1) Saját és családja érdekében a 65. életévét betöltött személy az élelmiszerüzletet, drogériát, gyógyszertárat, gyógyszert, gyógyászati segédeszközt forgalmazó üzletet 9.00 óra és 12.00 óra közötti időben látogathatja. (2) Az élelmiszerüzletben, drogériában, gyógyszertárban, gyógyszert, gyógyászati segédeszközt forgalmazó üzletben 9.00 óra és 12.00 óra közötti időben az ott foglalkoztatottak kivételével kizárólag az (1) bekezdés szerinti személy tartózkodhat. 170/2020. (IV. 30.) Korm. rendelete 1. § (1) Magyarország egész területén a) sportrendezvény nézők nélkül, zárt körülmények között megtartható, b) a sportegyesület által szervezett, valamint az amatőr sport, a szabadidős sport és a tömegsport célú edzésen való részvétel megengedett. A település parkjaira, játszótereire és a horgásztóra vonatkozó hét végi intézkedéseimet 2020. május 04. 00 órától visszavonom! 2020.03.31. Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a pogányi fiókpatika a járvány helyzetre tekintettel zárva tart. A gyógyszer ellátás az Árnyas patikából történik. 2020.03.16. A kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel 2020.03.16-tól határozatlan ideig szünetel az ügyfélfogadás az Önkormányzaton. Az ügyintézés elektronikus formában történik.

Pogány

Mottónk: “Pogányban egy család lakik, 1200-an vagyunk.”