Blog

2021.10. 20.

Elmarad az orvosi rendelés Pogányban október 25-től 29-ig, valamint november 9-én.

2021.10.19.

HÍREK AZ ÚTÉPÍTÉSRŐL A Kossuth utca burkolatának aszfaltozása befejeződött. Az útpadka kialakítása még hátra van, amely azonban jelentősebb útakadályt már nem fog okozni. Köszönöm szíves türelmüket! Használják balesetmentesen a jó minőségű utat! Juhász Zoltán polgármester

2021.10.06.

A Faluház vezetékes telefonja (72 565015) nem működik. Helyette a 20 4451644-es mobilszám hívható.

2021.10.05.

Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat 2022. Beadási határidő: 2021. november 5.

2021.09.17.

Fontos tájékoztató a gépjárműadó fizetési kötelezettség teljesítéséről!

2021.09.13.

Letölthető Pogány Települési Értéktár Bizottság 2021.06.22-i ülésének jegyzőkönyve, valamint a “Javaslati nyomtatvány”.

2021.09.06.

A Baranya Megyei Kormányhivatal azonnali méhzárlat rendelt el. Az érintett terület térképe.

2021.04.06.

Tájékoztató a KSH lakossági adatgyűjtéséről.

2021.03.31.

Bölcsődei támogatás - kisgyermeket nevelők munkaerőpiaci visszatérésének támogatása. Vissza nem térítendő, maximum 40 ezer forint támogatás a 20 hetesnél idősebb kisgyermeket nevelő szülőknek, a munkaerőpiaci visszatérés céljából. Bővebb információ a mellékelt lapon lévő elérhetőségeken.

2021.02.08.

Tájékoztató a mezőőri szolgálatról Pogány község Polgármestere értesíti a lakosságot, hogy Pogány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a település termőföldjeinek védelme, őrzése és kapcsolódó feladatok ellátása érdekében 2020. szeptemberétől a mezei őrszolgálatot hozott létre, egy fő mezőőr alkalmazásával.

2021.01.28.

HulladékRadar - mobil alkalmazás Célja az illegális szemétlerakás terjedésének megakadályozása. Az alkalmazás biztosítja az illegális hulladéklerakó helyek bejelentési lehetőségét mobil eszköz használatával. Egy rövid regisztrációt követően egyszerűen lehet a bejelentéseket megtenni, így az illegális hulladékot a hatóság gyorsabban és hatékonyabban tudja eltávolítani.

2021.01.25.

Tájékoztató iparűzési adót érintő változásokról.

2020.12.21.

Hulladékszállítási időpontok 2021-ben.

2020.11.19.

Az Önkormányzat szerződést kötött a Hotel Relax beruházójával az építkezés idejére történő úthasználatról.

2020.10.06.

Helyi építési szabályzat tervezete és a külterületi szabályozási terv letölthető! (csomagolt, zip állomány!)

2020.09.28.

Tájékoztató a felelős ebtartás szabályairól.

2020.03.30.

Tájékoztató a kéményseprésről.

2020.01.20.

“Csatorna illemtan” a szennyvízcsatornába juttatot anyagokról és a rendszer működéséről.

2018.10.31.

Rendőrségi tájékoztató a körzeti megbízottról.

Pogány

Hírek, aktualitások

A Magyar Falu Program pályázati eredményei: