Blog

2021.11.30

30 éves a Béke Királynéja katolikus templom Szeretettel hívjuk a falu Lakosságát: 2021. december 8-án, szerdán, 17.30-kor jubileumi szentmise lesz a katolikus templomban. Fellépnek: Vizin zenekar és a Menyecskekórus. Szeretettel várjuk a kedves Híveket és a Vendégeket! A mise után szeretetvendégség lesz. Támogatónk: Horvát Nemzetiségi Önkormányzat.

2021.11.26.

A Sorsfordító Szolgáltató Központ tájékoztatója a tervezett rehabilitációs otthonról.

2021.11.22.

Kedves Pogányiak! Hallottak-e már a „fordított” adventi naptárról? Ez egy olyan naptár, amiből nem kiveszünk minden nap, hanem belerakunk. Egész egyszerűen csak fogni kell egy dobozt, kinézni egy otthont, amit támogatni szeretnénk. Minden nap beleteszünk valamit, a felajánlott fél számára, és ha elkészült, célba juttatjuk. Ezt akár lehet közösen is csinálni! A Faluházban előkészítettem egy dobozt, amibe a Baldauf Gusztáv Szeretetotthon lakóinak gyűjtünk: testápolási szereket. A Faluház nyitva tartási idejében várom az adományokat, november 24. és december 10. között. Kérem a kedves Lakótársakat, aki tud, segítsen! Fejes Andrea

2021.11.19.

Tisztelt Pogányi Lakosok! Pogány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotta a szociális célú tűzifa rendeletét. Ennek alapján Pogány Község Önkormányzata az elnyert állami támogatás mértékéig (76 m3) térítésmentesen tűzifát biztosít azoknak a pogányi lakóhellyel rendelkező, életvitelszerűen itt élő lakosai részére, akik a rendeletben foglalt további feltételeknek is megfelelnek: a) a téli fűtés megoldása problémát okoz és a család vagyonnal nem rendelkezik, b) a család egy főre jutó nettó jövedelme az öregségi nyugdíjminimum 300 %-át (85.500,-), egyedülálló esetén a 400 %-át (114.000,-) nem haladja meg (a jövedelmet igazolni szükséges!), d) a kérelmező család rendelkezik fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel, és erről nyilatkozik. Támogatásra a benyújtott igénylés alapján kerülhet sor, az igénybejelentések feldolgozása és pozitív testületi döntést követően. A támogatás iránti kérelem beérkezésének végső határideje: 2021. december 3. Az igénylőlap letölthető ITT illetve beszerezhető a Polgármesteri Hivatalban és a Faluházban nyitvatartási időben. További tájékoztatás a 72-425-465-ös telefonszámon kérhető. Tisztelettel: Juhász Zoltán polgármester

2021.11.19.

A fokozódó járványügyi helyzetre való tekintettel a 2021.12.03-ra a Pécsi Bazilikába tervezett "Adventi hangverseny" elmarad. Szélig Terézia

2021.11.16.

Hirdetmény: Pogány község településképi védelméről szóló 6/2018 (VII.).) önkormányzati rendelete módosításának partnerségi egyeztetésére 2021. november 17. és december 1. közötti időszakban van mód a rendelettervezettel kapcsolatos vélemények beküldésével.

2021.11.11.

Hirdetmény: Rendezetlen ingatlan tulajdoni helyzet. Pogány külterület 83/38

2021.10.06.

A Faluház vezetékes telefonja (72 565015) nem működik. Helyette a 20 4451644-es mobilszám hívható.

2021.09.17.

Fontos tájékoztató a gépjárműadó fizetési kötelezettség teljesítéséről!

2021.09.13.

Letölthető Pogány Települési Értéktár Bizottság 2021.06.22-i ülésének jegyzőkönyve, valamint a “Javaslati nyomtatvány”.

2021.03.31.

Bölcsődei támogatás - kisgyermeket nevelők munkaerőpiaci visszatérésének támogatása. Vissza nem térítendő, maximum 40 ezer forint támogatás a 20 hetesnél idősebb kisgyermeket nevelő szülőknek, a munkaerőpiaci visszatérés céljából. Bővebb információ a mellékelt lapon lévő elérhetőségeken.

2021.02.08.

Tájékoztató a mezőőri szolgálatról Pogány község Polgármestere értesíti a lakosságot, hogy Pogány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a település termőföldjeinek védelme, őrzése és kapcsolódó feladatok ellátása érdekében 2020. szeptemberétől a mezei őrszolgálatot hozott létre, egy fő mezőőr alkalmazásával.

2021.01.28.

HulladékRadar - mobil alkalmazás Célja az illegális szemétlerakás terjedésének megakadályozása. Az alkalmazás biztosítja az illegális hulladéklerakó helyek bejelentési lehetőségét mobil eszköz használatával. Egy rövid regisztrációt követően egyszerűen lehet a bejelentéseket megtenni, így az illegális hulladékot a hatóság gyorsabban és hatékonyabban tudja eltávolítani.

2021.01.25.

Tájékoztató iparűzési adót érintő változásokról.

2020.12.21.

Hulladékszállítási időpontok 2021-ben.

2020.11.19.

Az Önkormányzat szerződést kötött a Hotel Relax beruházójával az építkezés idejére történő úthasználatról.

2020.10.06.

Helyi építési szabályzat tervezete és a külterületi szabályozási terv letölthető! (csomagolt, zip állomány!)

2020.09.28.

Tájékoztató a felelős ebtartás szabályairól.

2020.03.30.

Tájékoztató a kéményseprésről.

2020.01.20.

“Csatorna illemtan” a szennyvízcsatornába juttatot anyagokról és a rendszer működéséről.

2018.10.31.

Rendőrségi tájékoztató a körzeti megbízottról.

Pogány

Hírek, aktualitások

A Magyar Falu Program pályázati eredményei: