Blog

2021.09.28.

MEGHÍVÓ Értesítem, hogy Pogány Községi Önkormányzat képviselő-testülete 2021. október 5-én 17:00 órai kezdettel nyilvános ülést tart, melyre tisztelettel meghívom. Testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal Pogány, Széchenyi u. 12. Napirend: 1. A civil szervezetek támogatására kiírt pályázat(ok) elbírálása. Előadó: Juhász Zoltán polgármester 2. Egyebek. Előadó: Juhász Zoltán polgármester Meghívottak: képviselők, jegyző Juhász Zoltán polgármester

2021.09.27.

2021.09.20.

Az idei évben október 1-jén kerül sor az őszi lomtalanításra Pogányban. Mit lehet kitenni lomtalanításkor? A háztartásokban feleslegessé vált, a rendszeresített hulladékgyűjtő edényben méretük miatt el nem helyezhető, kiselejtezett lom hulladékot (pl. nagyobb méretű berendezési tárgyakat, bútorokat, ágybetéteket, stb.). Mit nem lehet kitenni? - építési, bontási törmeléket (pl. beton, tégla, csempe, ragasztó, cserép, kerámia és azok keveréke, ablaküveg, síküveg); - kerti biohulladékot (pl. fanyesedék, faág, lomb); - háztartásokban keletkező vegyes hulladékot (kommunális hulladék); - elkülönítetten gyűjthető papír, műanyag- és fémhulladékot; - ipari, mezőgazdasági vagy szolgáltatási tevékenység során képződött fém- és egyéb hulladékot (pl: autóalkatrész, szerszámok); - állati tetemet, trágyát; - elektronikai hulladékot (pl., háztartási gépeket, számítástechnikai eszközöket, ezek alkatrészeit, szórakoztató eszközöket – rádió, TV, lejátszók, szerszámgépeket); - veszélyes hulladékot (pl. akkumulátor, festékes-, vegyszeres doboz, hígító, permetezőszer maradék, olajos hulladék, gyógyszer, gumiabroncs, stb.) Építési törmelék, kerti biohulladék, elektronikai hulladék, veszélyes hulladék a hulladékudvarokban helyezhető el. A hulladékot az adott napon reggel 6 óráig kell kihelyezni a gyűjtőjárat számára!

2021.09.17.

Fontos tájékoztató a gépjárműadó fizetési kötelezettség teljesítéséről!

2021.09.16.

Pályázati kiírás civil szervezetek 2021. évi kiegészítő támogatására, valamint a pályázat mellékletei. Beadási határidő 2021. szeptember 30. 16:00 óra.

2021.09.13.

Pogány Települési Értéktár Bizottság 2021.06.22-i ülésének jegyzőkönyve, valamint a “Javaslati nyomtatvány”.

2021.09.07.

Tájékoztatjuk az érintett lakosokat, hogy Pogány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2021. évben egyszeri intézménykezdési támogatást nyújt, az alábbi feltételek szerint: A támogatást igénybe vehetik a Pogányban állandó lakcímmel rendelkező, a) családi napközis b) óvodás c) általános iskolás d) nappali tagozaton középfokú tanulmányokat folytató diákok, akiknek a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum összegének tízszeresét (2021. évben 285 000 Ft/fő). A támogatás összege 5 000 Ft/tanuló. Szükséges iratok: lakcímet igazoló hatósági igazolvány és a tanulói jogviszony igazolása. A támogatás átvehető a Szalántai Közös Önkormányzati Hivatal Pogányi Kirendeltségén (7666 Pogány, Széchenyi u. 12.) 2021. szeptember 13-tól 2021. október 29-ig pénztári nyitvatartási időben (hétfő, csütörtök 8.00-14.00 óráig)

2021.09.06.

A Baranya Megyei Kormányhivatal azonnali méhzárlat rendelt el. Az érintett terület térképe.

2021.08.02.

SEIREN Hungary Kft autókárpit gyártó üzemének környezethasználati engedélye. Határozat a Seiren Hungary Kft környezetvédelmi engedélyezési eljárásáról. Kiegészítés az engedélyezési eljáráshoz. (1) Kiegészítés az engedélyezési eljáráshoz. (2) 2021.09.03 Határozat 2021.09.13.

2021,07,14,

2021.05.17. (frissítve 2021.09.12.)

A Magyar Falu Program pályázati eredményei:

2021.04.23.

Pogány Községi Önkormányzat képviselő-testület hatáskörében eljáró polgármester döntése a civil szervezetek pályázat útján történő támogatásáról: a Pogányi Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület 300.000.- Ft, a Pogányi Sportegyesület 1.000.000.- Ft, a Pogányi Német Nemzetiségi Egyesület 200.000.- Ft, a Pogányi Horvát Nemzetiségi Egyesület 150.000.- Ft támogatásban részesül.

2021.04.06.

Tájékoztató a KSH lakossági adatgyűjtéséről.

2021.03.31.

Bölcsődei támogatás - kisgyermeket nevelők munkaerőpiaci visszatérésének támogatása. Vissza nem térítendő, maximum 40 ezer forint támogatás a 20 hetesnél idősebb kisgyermeket nevelő szülőknek, a munkaerőpiaci visszatérés céljából. Bővebb információ a mellékelt lapon lévő elérhetőségeken.

2021.02.08.

Tájékoztató a mezőőri szolgálatról Pogány község Polgármestere értesíti a lakosságot, hogy Pogány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a település termőföldjeinek védelme, őrzése és kapcsolódó feladatok ellátása érdekében 2020. szeptemberétől a mezei őrszolgálatot hozott létre, egy fő mezőőr alkalmazásával.

2021.01.28.

HulladékRadar - mobil alkalmazás Célja az illegális szemétlerakás terjedésének megakadályozása. Az alkalmazás biztosítja az illegális hulladéklerakó helyek bejelentési lehetőségét mobil eszköz használatával. Egy rövid regisztrációt követően egyszerűen lehet a bejelentéseket megtenni, így az illegális hulladékot a hatóság gyorsabban és hatékonyabban tudja eltávolítani.

2021.01.25.

Tájékoztató iparűzési adót érintő változásokról.

2020.12.21.

Hulladékszállítási időpontok 2021-ben.

2020.11.19.

Az Önkormányzat szerződést kötött a Hotel Relax beruházójával az építkezés idejére történő úthasználatról.

2020.10.06.

Helyi építési szabályzat tervezete és a külterületi szabályozási terv letölthető! (csomagolt, zip állomány!)

2020.09.28.

Tájékoztató a felelős ebtartás szabályairól.

2020.03.30.

Tájékoztató a kéményseprésről.

2020.01.20.

“Csatorna illemtan” a szennyvízcsatornába juttatot anyagokról és a rendszer működéséről.

2018.10.31.

Rendőrségi tájékoztató a körzeti megbízottról.

Pogány

Hírek, aktualitások